skip to Main Content

Vi blir leverandør til alle landets helseregioner

Byråservice har siden 2015 hatt rollen som totalleverandør på all grafisk produksjon for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi fortsetter dette samarbeidet, men denne gangen for alle landets helseregioner (Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst).

Gjennom denne nasjonale anskaffelsen skal Byråservice håndtere alle de norske sykehusenes behov for grafisk materiell og tjenester. Dette innebærer alt fra tradisjonelle trykksaker til spesialproduksjoner som blant annet etiketter for laboratorie og apotek.

Byråservice vil ha rolle som rådgiver med spisskompetanse på kompleks grafisk produksjon og logistikk. Vi jobber aktivt for å effektivisere bestilling og produksjon, og på den måten gir vi kundene våre kostnadseffektive trykksaksløsninger og materiell i høy kvalitet.