skip to Main Content

Synsam med Byråservice Mediesenter

Byråservice er valgt som samarbeidspartner for Synsam AS og håndterer all grafisk produksjon for kjeden. Markeds- og kategoridirektør Trond A. Gudbrandsen har dette å si om samarbeidet med Byråservice.

Med Byråservice Mediesenter tok vi et stort skritt i forhold til hvordan vi jobbet tidligere. Nå har vi en felles samhandlingsplattform hvor ansatte ved kjedekontoret og butikkene har tilgang til digitale elementer som kan brukes i markedsføring samt maler til kampanjer, produktannonser/stillingsannonser, visittkort, timekort etc. Løsningen gir oss sikkerhet for at alle medarbeidere og butikker benytter samme grafiske profil og får en mye mer effektiv hverdag.

I Synsam har det vært og er en del av kulturen at vi gjør veldig mye selv, men vi trenger gode partnere som kan utfylle oss med spesiell kompetanse. Når vi knytter til oss nye samarbeidspartnere ønsker vi noen som passer kulturen vår. Det vil si, de må være ”lette på foten”, evne å finne gode og kvalitetsmessig riktige løsninger på kort tid, og vi må se at priser er konkurransedyktige.

Da vi startet dialogen med Byråservice benyttet vi flere aktører som bistod oss med grafisk produksjon til kampanjer, DM og annet materiell. Byråservice fikk først anledning til å overta produksjon av DM-kampanjene våre og har på kort tid overtatt som vår primære partner for all grafisk produksjon. Valget ble gjort på bakgrunn av gode referanser som ga oss trygghet for leveranse, svært konkurransedyktige priser og vi likte konseptet med ”alt på ett sted”.

I Synsam er aktivitetsnivået svært høyt og vi har alltid mange baller i luften. Det forenkler mye for oss å ha én partner å forholde seg til. Vi slipper å følge opp mange små prosesser fordi vi vet at Byråservice tar oppgaven og gir oss raske tilbakemeldinger. Vi opplever sjelden at ting går feil, men de gangene feil skjer blir det håndtert på en proaktiv og ryddig måte.

Jeg opplever at vi nå bruker mye mindre tid internt på produksjon, og vi kan jobbe mer effektivt med kjernen i vår virksomhet. Vi har fått en partner som forstår og løser oppgavene raskt, de gir gode råd fordi de ser totalen og hvordan prosessene henger sammen.

Synsam er den markedsledende Optikerkjeden i Norge med mer enn 100 butikker fordelt over hele landet. Det er fokus på nyetableringer og oppkjøp, og kjeden er i sterk vekst. Selve kjede-administrasjonen er en liten organisasjon med 25 medarbeidere, det er korte beslutningsveier, og vi har en utpreget gründerkultur hvor alle er med og bidrar på flere områder. Ting har en tendens til å skulle gjennomføres raskt når beslutningene er fattet.