skip to Main Content

Eurosko konsernet valgte Byråservice

Administrerende direktør Torgeir Gulbrandsen deler sine refleksjoner om samarbeidet med Byråservice.

Byråservice kom til oss med et konsept hvor de står ansvarlig for å sy sammen en totalleveranse basert på mange spillere. Det å ha ett kontaktpunkt som er ansvarlig for hele leveransen var for oss veldig tiltalende. På samme tid var vi selvfølgelig opptatt av å effektivisere og redusere kostnader uten at det gikk ut over kvaliteten i produktet. Her har Byråservice innfridd!

De ansatte i Byråservice har vist stor vilje til å finne kreative løsninger på våre utfordringer. De har kommet opp med løsninger og idéer rundt produksjons- og leveranseprosessene som vi ikke nødvendigvis hadde kommet på selv.

Vi har opplevd en betydelig nedgang i antall feil som gjøres. Det er bedre kontroll på prosesser og dokumenter. Kostnadene ved at en kampanje hos oss går feil eller ikke blir levert er så store at kostnaden ved produksjon blir marginal i forhold. Feil kan selvfølgelig fortsatt oppstå, men Byråservice har vist god evne til å håndtere disse situasjonene uavhengig av hvem som er ansvarlig for feilen.

Det er utrolig viktig for oss at vi har en partner som ligger i forkant og informerer oss om hvilke muligheter som ligger i ny teknologi, alternative produksjonsmetoder og for øvrig kreative løsninger. Både med tanke på kostnadseffektivisering og effektivisering generelt. Byråservice får en ekstra stjerne i boken i forhold til hvordan de samarbeider med oss som kunde.

Pris er et viktig kriterie. Vi ønsker å betale riktig pris for produktet vi kjøper. Priser må kunne gå ned uten at vi løper etter leverandører våre, og her er Byråservice helt klart på ballen. En strategisk partner av oss må kunne levere riktig produkt til riktig pris, og de må kunne gjøre det over tid.

Vi har gjort en evaluering av alt materiell som leveres ut i alle konsernets butikker og svaret er klart; leveranse og materiell med høy kvalitet og presisjon!

Eurosko Gruppen er Nordens største sko-gruppering med en omsetning i butikk på ca. NOK 3 mrd. fordelt på 375 butikker i Norge, 140 i Sverige og 11 i Danmark. Butikk-konseptene er Eurosko, Økonomisko, dna og Skokanonen.