skip to Main Content

Høgskolen i Østfold

Byråservice har gleden av å bli valgt som Høgskolen i Østfolds leverandør på grafisk materiell og tjenester. I Byråservice sitter vi med høy kompetanse på å forvalte kundens visuell profil og å sikre kvaliteten i alle produksjoner. Vi vil håndtere alle av HiØs behov for grafisk produksjon.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 ulike studier til sine 7000 studenter.