skip to Main Content

Kartverket valgte Byråservice

Etter en offentlige anbudsprosess ble Byråservice valgt som leverandør av grafisk materiell til Kartverket. Vi vil betjene kartverket innenfor et bredt spekter av grafiske tjenester. Byråservice er et fullservice produksjonsbyrå med spisskompetanse i hele bredden av grafisk produksjon.

Kartverket er den eldste tekniske etaten i Norge og har et nasjonalt ansvar for kartdata og geografisk informasjon. Med sine 850 ansatte er kartverket lokalisert ved 13 avdelingskontorer rundt i hele landet.