skip to Main Content

Sykehuspartner HF valgte Byråservice

Byråservice har vunnet den offentlige anbudsprosessen og blir totalleverandør på all grafisk produksjon for alle sykehusene i Helse Sør-Øst sykehusregion (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland).

Byråservice har spesialisert seg på de store leveransene, over et bredt spekter av produkter. For Sykehuspartner HF er vår jobb å være en avlastende og besparende partner med både teknologien og kompetansen til å sikre høy kvalitet, kostnadseffektivitet og presisjon i alle ledd.

Sykehuspartner HF er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst og er en av Nordens største virksomheter på dette området.